+31 (0)40 2457844   -     info@dhvc.nl Bel me terug

Verhuur & beheer

U wilt uw vastgoed prettig en snel verhuren? DHVC Vastgoedservice is sterk in verhuur en DHVC Beheer in het beheren van woningen en bedrijfspanden. Wij zijn al sinds 1997 actief.

Ik wil graag meer informatie >>

Actieve promotie

Wij zorgen voor maatwerk zoals u dat wilt. Na het eerste contact komen we tot een goed uitgewerkte afspraak. Daarna gaan we stap voor stap voor u aan de slag. Zo zorgt DHVC Vastgoedservice voor een goede woningopname en actieve promotie van uw object, regelen de bezichtigingen en maken profielschetsen van de huurders. We zorgen ook voor de huurovereenkomst en sleuteloverdracht. Als de woning is verhuurd, regelen we het beheer. DHVC Beheer zorgt ervoor dat eventuele klachten van huurders correct worden opgelost en coördineren het onderhoud. DHVC Beheer regelt ook de huurbetaling, signaleert eventuele achterstanden en zorgt voor de incassoprocedure.

Meer weten over alle mogelijkheden in verhuur & beheer? Neem contact op. We vertellen u graag meer.

Verhuur

Adverteren
• Van uw woning wordt een digitale brochure gemaakt. Deze wordt op onze site gezet www.dhvc.nl. 
• Ook wordt uw woning door ons direct gelinkt aan een tiental andere sites zoals Jaap.nl, Huren.nl, Expatrentals.com, Kamers.nl en www.pararius.com. Pararius is de Funda in de verhuurmarkt. Dagelijks bezoeken zo’n 500.000 potentiele huurders de site. Daarmee wordt uw woning niet alleen landelijk maar ook internationaal onder de aandacht gebracht. 
• Bij inschrijving worden de wensen van een huurder in ons systeem opgenomen. Ons nieuwe woningaanbod wordt direct gematched met de wensen van potentiële huurders. Hiermee neemt de kans op snelle verhuur aanzienlijk toe.
 
Selectie huurders 
• Onze huurders bestaan uit zowel particulieren als bedrijven en relocators uit de regio die veelal één- of meerdere medewerkers moeten huisvesten. Het aantal expats in de regio Eindhoven neemt de laatste jaren ook behoorlijk toe.
• Wij vragen, voordat wij een bezichtigingafspraak inplannen,  aan een potentiële huurder om de nodige  financiële gegevens te overleggen (salarisstrook, arbeidscontract, werkgeversverklaring). 
 
Bemiddeling
• Bij bezichtigingen is altijd één van onze medewerkers aanwezig. Indien nodig wordt de potentiële huurder vanaf ons kantoor tot aan de woning meegenomen in één van onze auto's. 
• Zodra een potentiële huurder door ons is gevonden, nemen wij contact met u op om deze zo nodig aan u voor te stellen en de voorwaarden te bespreken. 
• Als eigenaar ontvangt u tevoren de nodige gegevens van de kandidaat huurder om toestemming te geven voor verhuur. 
• Desgewenst voeren we een kredietcheck uit. 
• Geen enkele potentiële  huurder ontvangt de sleutels van een woning voordat een huurcontract  is opgemaakt en deze zowel door u als door de nieuwe huurder is ondertekend en aan alle financiële verplichtingen is voldaan. 

Financieel beheer

• De maandelijkse huur en ontvangen borgsommen van uw woning  wordt geïnd door ons en omstreeks de 10e van iedere maand naar uw rekening overgemaakt.                                                                                   
• Wij zorgen ervoor dat de huurder op tijd betaalt.  Bij een huurachterstand wordt in eerste instantie een herinnering en vervolgens een aanmaning verzonden. Indien er dan nog een huurachterstand is dan zal na overleg tussen DHVC en verhuurder gratis een incassobureau worden ingeschakeld. Mocht het komen tot een gerechtelijke procedure dan zijn de kosten voor de verhuurder.
• Onze ervaring leert dat er bij inschakeling van een incassobureau de huurachterstand in 95% van de gevallen wordt betaald  zonder dat we een gerechtelijke procedure hoeven te starten.
• Bij huuropzegging  wordt de woning weer opgenomen in ons bestand en gaan wij direct op zoek naar een nieuwe potentiële huurder om zo leegstand te voorkomen.
• Wij verzorgen de jaarlijkse huurverhoging (indexering) volgens de daarvoor aangegeven wettelijke richtlijnen.
• Bij zelfstandige woningen voeren wij bij iedere huurwisseling een  begin- en eindinspectie uit. Dit zorgt ervoor dat de actuele toestand van het gehuurde wordt vastgelegd door middel van het opstellen van een inspectierapport en het maken van foto’s. Aan de hand van de eindinspectie wordt de waarborgsom (geheel of gedeeltelijk) aan huurder geretourneerd.  

Technisch beheer (klachten, onderhoud, reparaties e.d.)

Bij technisch beheer nemen we de volledige communicatie met de huurder voor onze rekening en zorgen voor snelle afhandeling van klachten m.b.t. onderhoud e.d. Indien gewenst schakelen wij voor u een loodgieter of timmerman in om het nodige onderhoud te laten verrichten. Uiteraard wordt dit in overleg met u besloten. Ook verzorgen we desgewenst periodieke inspecties.
Het behandelen van meldingen van huurders van technische mankementen
Het aan de eigenaar melden van bijzondere gebeurtenissen
Het namens de eigenaar verstrekken van onderhoud- c.q. reparatieopdrachten
Het begeleiden en controleren van onderhoudswerkzaamheden
Archiveren van relevante stukken m.b.t. alle genoemde werkzaamheden
Het inspecteren van het onroerend goed bij verhuurmutaties

Verhuur en de belastingdienst

Fiscaal gezien is de uitbesteding van het beheer van uw vastgoedbelegging(en) verstandig. Zoals bekend worden vastgoedbeleggingen voor particuliere beleggers in principe  fiscaal belast in ‘box 3 beleggingen’.  Dit resulteert effectief  in een heffing van 1,2% (30% heffing over fictief rendement van 4%) over het (positieve) netto vermogen dat in box 3 valt.
Echter, wanneer u, als particuliere belegger,  zich te zeer inspant om dit ‘vermogensbeheer’ actief te beïnvloeden, kan dit tot gevolg hebben dat de Belastingdienst deze activiteiten betitelt als ‘meer dan actief vermogensbeheer’. In dat geval zal het inkomen uit het onroerend goed worden belast in box 1 (winst uit onderneming), tegen het progressieve belastingtarief van (maximaal) 52% , het werkelijke rendement wordt dan belast. In de wet wordt geen definitie gegeven wat nu actief vermogensbeheer is, voorbeelden zijn bijvoorbeeld wel het zelf fysiek opknappen van een pand maar ook een telefoongesprek van 5 minuten die een substantieel bedrag oplevert. In de rechtspraak is soms al een minimale hoeveelheid arbeid voldoende om het voordeel volgens box I te belasten.
Kortom, de Belastingdienst vereist een ‘passieve’ houding van de particuliere belegger om in aanmerking te komen voor box 3. Wanneer u dus zowel een laag fiscaal regime wenst (box 3) en actief vastgoed(vermogens)beheer nastreeft, doet u er goed aan het vastgoedbeheer uit te besteden aan een derde. Hiermee wordt het risico op fiscale box 1-behandeling eenvoudig voorkomen.
 

U moet akkoord gaan met het privacy beleid van deze website